De keurwijzers

Keuren wijst u de weg naar een supervivarium

Keurwijzer Er wordt wel eens gevraagd of je mee wilt doen aan keuringen als je lid bent van een vereniging, die is aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra. Natuurlijk moet dat niet, maar door wel mee te doen zult u merken, dat u na verloop van tijd een beter vivarium krijgt. Dat bereikt u natuurlijk niet alleen door de keuring(en), maar ook door de onbaatzuchtige hulp en ruime ervaring, waarop u een beroep kunt doen bij de N.B.A.T. verenigingen, waar de jaarlijkse keuringen hun beginpunt hebben. De Nederlandse aquaria zijn onder invloed van de keuringen uitgegroeid tot, algemeen erkend, de mooiste aquaria ter wereld.

Als u uw vivarium (aquarium of terrarium) wilt laten keuren, dan zult u dus wel lid moeten zijn van een N.B.A.T. vereniging. Wees niet bevreesd. Keuren is geen starre dikdoenerij, maar een ontspannen ontmoeting met een bondskeurmeester. Die ongemerkt de puntjes op de i zet, dat wel. De keurmeesters volgen de eisen van de tijd. Zo staan optimale levensomstandigheden voor dier en plant boven aan hun lijst. Maar wat voor lijsten ze ooit hebben gehanteerd, ÈÈn ding mag u aannemen: door het keuren staan de vivaria van NBAT-leden boven aan de lijst van de beste aquaria en terraria ter wereld.

Als leidraad voor het keuren wordt een gids gebruikt, de Keurwijzer, die door het College Bondskeurmeesters van de NBAT is ontwikkeld. Naast de keurwijzer voor de Categorieën A, B en C is er ook een keurwijzer ontwikkeld voor de Categorie D.

Voor wie is de keurwijzer?

  1. De keurmeester waarin die kan vinden welke criteria moeten worden gehanteerd.
  2. De deelnemer aan de keuring die er in kan vinden wat er van hem verwacht wordt.
  3. De aquariumliefhebber, beginner of gevorderde, die de keurwijzer gebruikt als een leidraad, een wijzer, die de weg wijst naar het hoe en waarom van diervriendelijk bezig zijn.

Waarom hebben we deze keurwijzer gemaakt?

  • Er dient te worden gestreefd naar één reglement en één enkel keuringsformulier en dus een manier van keurenvoor elke uitingsvorm van onze hobby.
  • Het biologische deel (en dus het welzijn van de dieren) van de te beoordelen vakken dient op het totaal der vakken zwaarder te wegen dan het esthetische deel.
  • De aandachtspunten die bij de beoordeling van de diverse vivaria worden gehanteerd, en die hetzelfde zijn, dienen bij het zelfde vak te worden ingedeeld.
  • Het belang van een vak komt tot uiting door een vermenigvuldigingsfactor, deze factor kan verschillen per categorie.
  • De Deelnemer aan een keuring dient aan de hand van de Keuringsrichtlijnen en de daarbij behorende deelnemersformulier met de aandachtpunten , onderscheid te kunnen maken tussen wat als hoofd- of als bijzaak wordt gezien.

De keurwijzer kunt u hieronder downloaden in PDF. De keurwijzer kan per categorie worden gedownload met een algemeen stuk dat voor alle categorieÎn geldt.

Algemene informatie keurwijzers
Keuringsreglement
Keuringsreglement D123
Aandachtspunten Cat. A, B, C
Aandachtspunten Cat. D
Vermenigvuldigings factoren


De keurwijzers
Keuringsrichtlijnen gezelschapsaquaria (A1)
Keuringsrichtlijnen speciaalaquaria (A2)
Keuringsrichtlijnen speciaalaquaria (A3)
Keuringsrichtlijnen speciaalaquaria (A4)
Keuringsrichtlijnen gezelschapsaquaria zeewater (b1)
Keuringsrichtlijnen speciaalaquaria Zeewater (b2)
Keuringsrichtlijnen gezelschapsterraria (c1)
Keuringsrichtlijnen speciaalterraria (c2)
Keuringsrichtlijnen vijvers (D1,2,3)
Keuringsrichtlijnen aquascaping (E1,2)
ramarezi