De landelijke keuring

De deelnemers die uit mogen komen in de landelijke keuring worden geselecteerd uit de deelnemers aan districts- en verenigingskeuringen die een gouden bondsdiploma hebben behaald. Vertaald naar punten is dat voor de CategorieŽn A, B, C en E minimaal 390 totaal en 60 biologisch en in het biologische deel geen cijfer lager dan een 7. Voor de Categorie D (vijvers) moet men minimaal 387 totaal en 68 biologisch en in het biologische deel geen cijfer lager dan een 7.

Tijdens deze landelijke keuring tref je een behoorlijk aantal vivaria welke onderling heel erg weinig in kwaliteit verschillen. Hierdoor zal de keurmeester nog veel meer gaan letten op de kleine dingen die het verschil maken in de uiteindelijk ranglijst.

Decoratie

De Landelijke keuring is een elk jaar terugkerende gebeurtenis, waarvoor de Bondskeurmeesters van de N.B.A.T. stad en land afreizen om de via de districten aangemelde vivaria te beoordelen. Zij doen dat aan de hand van de keuringsrichtlijnen, waarin uitgebreid staat beschreven, waaraan de verschillende vivariumtypen moeten voldoen. De uitslag van deze landelijke keuring maken de keurmeesters bekend tijdens een jaarlijkse prijsuitreiking. Daar vindt dan een presentatie van alle gekeurde vivaria plaats en natuurlijk op het einde van de dag de uitslag. Deze keuring is in 1952 door de bond in het leven geroepen.