Uitslag Rayons en Nationale huiskeuring 1952

In januari 1952 heeft de bond besloten om jaarlijkse een landelijke huiskeuring uit te schrijven, Deze ging destijds wel anders dan heden, de verenigingen (dan nog afdelingen) kunnen één aquarium aanmelden die mee kon doen. De keuring zou dan in 'behapbare' rayons verdeeld worden. Dit was dus de eerste keer dat dit zo gaat, het jaar ervoor was de 'landelijke kampioen' nog bepaald door keuringen op de verschillende tentoonstellingen. Hieronder vind je de verslagen en uitslagen van zowel alle rayon keuringen als de uitslag van de uiteindelijke landelijke huiskeuring 1952. Alle tekst is vabuit Het Aquarium gescanned, dus er zouden nog ene paar fouten in kunnen zitten, mocht dat zo zijn, laat dat dan A.U.B. weten.

Aankondiging eerste LHK

Aankondiging eerste LHK januari 1952Verslag keuring Rayon 1


Laat ik beginnen met de medewerking van de deelnemende verenigingen. Deze was prima bij allen. Alle afspraken werden nagekomen. Bij één dreigde een stagnatie door vakantie van het betrokken lid, maar ook dit kwam goed in orde. allen hebben deze keuring zéér gewaardeerd en ik geloof wel dat de Bond, de Bondssecretaris en penningmeester en de keurmeesters voldoening van hun werk zullen hebben. Met mij is dat in ieder geval wel zo. Alleen al het contact met de Bond in soms veraf gelegen plaatsen werd zeer op prijs gesteld. En wat een mooie bakken heb ik gezien! wat een verschil met een keuring van een 25 jaar terug. Zeer zeker is onze liefhebberij omhoog gegaan en ik geloof zeker, dat dergelijke keuringen en het contact haar nog meer ten goede zullen komen.

Het is natuurlijk niet mijn bedoeling en het zal ook niet worden verwacht, dat ik hier alle bakken, die ik keurde, bespreek. De individuele rapporten zullen daarvan een beknopte indruk geven. Ik schrijf "beknopte", omdat het op zo'n lijst niet doenlijk is, alles wat je ziet te beschrijven. wat een plantensoorten waren er te zien. alleen Limnophila was zeer weinig vertegenwoordigd. Opmerkelijk was ook, dat Vallisneria spiralis in vele bakken niet voorkwam. Zou het niet goed zijn, als we daarin eens wat importen kregen? Bij één zag ik Bronmos, wat niet in een tropisch aquarium thuis hoort. Gebruik dat alleen bij het kweken, daar is het prima voor.

Enkelen hadden de voorkant van de bodem, die dus tegen het glas zit. vuil gelaten. Dit geeft bij punt 1, algemene indruk, een verkéérde indruk. Groepering van planten en stenen was bij enigen goed, twee zelfs zeer goed. Verder wil ik hieronder zeggen, dat over smaak niet te twisten valt en we bij de natuur niet over normen kunnen spreken, zoals dat bijvoorbeeld hij een schilderstuk of beeldhouwwerk het geval is. Eén had kleine tegels als terrasafscheiding gebruikt. Dit is kunstmatig en niet natuurlijk.

Wat een prachtige vissen waren er te zien. Te veel om op te noemen. wat doet het je goed, weer eens soorten te zien, die voor 20~25 jaar zo in trek waren, maar nu bij de meesten ontbreken. Enkele bodems moeten naar één zijde worden opgehoogd, om zoveel mogelijk de planten van het licht te laten profiteren. Dit heb ik op de rapporten aangegeven. Enkele bodems waren ingezakt tot een harde koek, waardoor de planten het minder goed doen. De bodem moet zoveel mogelijk los blijven. Stap maar eens in een sloot, je zakt direct in de bodemgrond. Turfmolm kan hier veel verbetering brengen.

Al met al heb ik zeer veel moois gezien en daarin een grote voldoening gevonden voor mijn werk. dat niet gemakkelijk was. Ik kan alleen zeggen, dat ik mijn best heb gedaan en ik hoop, dat de deelnemers ook voldaan zullen zijn.

Ik dank allen, die mij zo prima ontvingen en meehielpen.

Arnhem. P. H . van Gijn

Uitslag keuring Rayon 1


Rayon 1, Keurmeester P. H. van Gijn, Arnhem
1 Aqua Terra Rotterdam-Z9,88 pt.
2 Scalare Dordrecht9,73 pt.
3 Scalare Tilburg9,3 1 pt.
4 De Natuurvriend Ameide8.89 pl.
5 Badis baris Kralingscheveer 8,27 pl.
6 Paramecium Waalwijk8,23 pt.
7 Barhus conchonius Middelburg8.08 pl.
8 Ons Natuurgenot Vlaardingen7,92 pl.
9 Tropica Schiedam7,92 pl.
10 Pristella riddlei Vlissingen7,69 pl.
11 't Gupke Belfeld (L.)7,69 pt.

Verslag keuring Rayon 2


Het verslag van de keuring in Rayon 2 had bij het ter perse gaan van dit nummer de redactie nog niet bereikt.

Uitslag keuring Rayon 2


Rayon 2. Keurmeester J. Vermei, Bussum.
1 Natuurvriend Zaandam 7,54 pt.
2 Natura Arnhem 7,54 pl.
3 Waterleven Bilthoven 7,46 pl.
4 Natuurgenot Utrecht 7,39 pl.
5 Aquariumvriend 's-Gravenhage 7,31 pl.
6 Amicitia Nijmegen 7,23 pl.
7 Minor Veenendaal 7,16 pt.
8 Scalare 's-Gravenhage 7,08 pl.
9 Pristella riddlei Arnhem 6,92 pt.
10 Natuurvriend 's-Gravenhage 6,77 pl.
11 Pristella 's-Gravenhage 6,69 pl.

Verslag keuring Rayon 3


In de eerste plaats moge ik alle deelnemers, en in het bijzonder hun echtgenoten of moeders, danken voor het vriendelijke onthaal. De koffie voor Kok was weer best! Onder het vak: Algemene Indruk was dit echter helaas niet onder te brengen. Moge hier dan een bespreking volgen van de gemaakte opmerkingen:

Algemene indruk
Deze was bij velen goed. M.i. werd echter hier en daar te weinig rekening gehouden met het formaat van de bak in verhouding tot de kamer, waar deze in stond. Een huiskamer moet een wóónkamer blijven, waarin het aquarium een sieraad moet zijn, en niet de kamer, waarin het aquarium staat en waar de familie óók mag zitten. In het aquarium zag ik ook hier en daar heel mooie details, terwijl toch het geheel een beetje rammelde; er was geen verband tussen de diverse groepen.

Bodem en rotswerk
De meest storende fout was wel het gebruik van verschillende soorten steen door elkander. Marmerblokjes horen niet lussen lavaslenen op een gemetselde achterwand. Als men een rij stenen neerlegt ter afbakening van een hoek. dan moet deze ook opgevuld worden met zand, zodat er inderdaad een terras ontslaat en geen stenen walletjes. Bij het gebruik van stenen of rotsen hoeft men er zich heus niet voor te schamen; bij enkelen kreeg ik die indruk. zó mooi waren stenen en rotswand achter de planten weggewerkt.

Beplanting
Bij heel wal bakken zag ik plantensoorten, die geen functie hadden: men zag ze niet, ze kwamen niet uit. Dit beïnvloedde natuurlijk de soortkeus. Ook zag ik hier en daar nog een verkeerd gebruik van "slingerplanten". Het naast elkaar gebruiken van bv. Cabomha en Waterpest is niet fraai, vooral niet aan de oppervlakte, temeer als nog een Aponogeton haar bladeren daar doorheen slingert. Ludwigia en Hygrophyla horen evenmin vlak naast elkaar te staan; hetzelfde geldt voor aaldgras en Acorus, maar ook de lange stengels van de Aponogeton vóór een bos Vallisneria of Amazone zwaardplant maken een onrustige indruk.

Bevolking
Helaas waren nog te veel bakken bevolkt met een "verzameling" vissen. Eén der aquaria bevatte drie-en-twintig vissoorten. Hiervan waren acht enkelingen en tien soorten waren vertegenwoordigd door een tweetal. vaak niet eens paartjes. Nu we het toch over vissen hebben: zou er niet meer aandacht geschonken kunnen worden aan de spelling der namen? Op één lijst kwamen voor "Terpias" en Apistogramrna agassizi. Na afstrepen op de lijst bleek, dat men onder de Terpias Serpaes verstond, terwijl een werkelijk moeilijke naam als de A.a. goed gespeld was. Uiteraard viel dit buiten beschouwing voor het geven van cijfers. Een punt, waar ook meer aandacht aan geschonken kon worden, is m.i. de ontwikkeling; werkelijk vol uitgegroeide exemplaren waren helaas een uitzondering.

Technische hulpmiddelen en verzorging
Gegolfde stopverfrandjes zijn misschien wel artistiek, maar verfraaien het geheel niet. Ook het wegwerken van de hulpmiddelen voor verwarming enz. kon bij sommigen veel beter geschieden. Bovenstaande opmerkingen hebben niet tot doel de boel nu eens geducht "af te kraken", maar zijn gemaakt om er eventueel lering uit te trekken, zodat onze liefhebberij, goed beoefend, in zichzelf reeds propagandistische waarde kan hebben.

Nogmaals mijn hartelijke dank voor de ondervonden medewerking en de aangename herinnering aan de Nationale Huiskeuring 1952.

Zaandam. J. D . Kok.

Uitslag keuring Rayon 3


Rayon 3. Keurmeester J. D. Kok, Zaandam.
1 De Natuurvriend Leiden 7,81 pl
2 St. Petrus Amsterdam 7,62 pl
3 Natuur in Huis Oegstgeest 7,54 pl
4 Neon tetra Baarn 7,46 pl
5 Psettus Hilversum 7,46 pl
6 Rode rio Alkmaar 7,42 pl
7 Argus Bussum 7,35 pl
8 Natuurvrienden. Weesp 7,15 pl
9 Unilineatus Amersfoort 6,96 pl
10 Aquaria Wormerveer 6,81 pt
11 Roodvinzalm Castricum 6,77 pl
12 De Lis Lisse 6,35 pl
13 Ons Natuurgenot Gouda 6,08 pl

Verslag keuring Rayon 4


Op de eerste plaats dank ik alle deelnemers voor hun medewerking. Het was in één woord áf. Als ik zo denk aan deze keuringen, dan zie ik weer de aquaria voor me. Stuk voor stuk waren het " blikvangers". De bevolking stak qua soort, op een enkele uitzondering na, o.a. een mooie Cichlidenbak. niet boven het gemiddelde uit. Maar daartegenover staat, dat de vis gezond en goed op kleur was.

De inrichting was erg uiteenlopend door de grote verschillen in afmetingen van de bakken. Zo was er een uitzonderlijk lang, doch te smal aquarium, waarin onmogelijk een effectvolle beplanting met dieptewerking aan te brengen. Dan een nagenoeg vierkante bak met terrassen, die, dit verklapte mij de eigenaar, door een tuinarchitect was ontworpen. Het geheel maakte, door het goed op maat houden van de gebruikte planten, toch geen gekunstelde indruk. Verder was er een aquarium met een prachtige Cryptocoryne-collectie, dat, ondanks de enigszins eenzijdige beplanting, een prima indruk achterliet.

Tegenover deze "eenzijdigheid" stonden er ook aquaria meteen te grote variëteit in planten. Deze gaven mij het gevoel of ik een miniatuur hortus aan het keuren was. In ieder geval maakte zo'n beplanting een bak niet rustig. In het kort kan gezegd worden, dat, ondanks de fouten en foutjes, die in nagenoeg elk aquarium te vinden zijn, het geheel de indruk heeft achtergelaten, dat het peil van de gekeurde aquaria boven het gemiddelde stond, hetgeen voor de deelnemers zeker een voldoening zal zijn. Het was dat voor mij zeer zeker.

Nogmaals, mijn hartelijke dank voor de werkelijk schitterende medewerking.

Bilthoven. J. M. Ahen.

Uitslag keuring Rayon 4


Rayon 4. Keurmeester J. M. Aben, Bilthoven.
1. Groningen Groningen 9,05 pl
2. Pristella riddlei Glanerbrug 8,81 pl
3. De Natuurvriend Stadskanaal 8,64 pl
4. Hital Hengelo 8,6 pl
5. Pristella Elburg 8,2 pl
6. Black Molly Enschede 8 pl
7. Ons Genoegen Vaassen 7,96 pl
8. De Neon Overdinkel 7,79 pl
9. De Natuurvrienden Doetinchem 7,5 pl

Landelijke huiskeuring 1952


Een rondgang langs de bekroonde aquaria
6 en 7 September 1952


Aquariumvrienden, Gij allen zult wel benieuwd zijn , hoe de bekroonde aquaria er zoal uitzagen en hoe zij bevolkt waren. Ik zal u niet vermoeien door een uitweiding te geven, hoe onze reis verlopen is en mij alleen tot de aquaria bepalen. Om u echter een goed beeld te geven, hoe zij aan hun punten zijn gekomen, voel ik mij genoodzaakt eerst te laten zien, hoe er gekeurd werd en een korte beschrijving te geven der diverse vakken. Gekeurd werd over de volgende vakken, waarvan verschillende weer onderverdeeld zijn.

 1. Algemene indruk

 2. Bodem:
  1. aanzicht
  2. ligging
  3. stenen
  4. steenformaties
 3. Beplanting
  1. soortkeus
  2. gezondheidstoestand
  3. groepering
 4. Bevolking
  1. soortkeus
  2. ontwikkeling
  3. gezondheidstoestand
  4. aantal
 5. Technische hulpmiddelen
  1. verwarming
  2. verlichting
  3. doorluchting en filter
 6. Verzorging
 7. .

Deze keurlijst is door de gezamenlijke bondskeurmeesters samengesteld, zodat zowel in de rayons als landelijk dezelfde keurwijze werd toegepast.

1. Algemene indruk
Niet gekeken werd naar een ijzeren aquarium of aquarium met omlijsting. Dit is de eerste indruk. die het aquarium op de keurmeester maakt. Voorkeur voor vlakke bodem. Terras- of rotsbouw mag hij hierbij niet hebben, daar zijn eigen smaak geheel weggecijferd moet worden. Ook mag hij hierbij geen rekening houden met in het aquarium voorkomende fouten, mits deze niet storend werken op het geheel. De algemene indruk keurt men het beste enige meters van het aquarium af.

2. Bodem
 1. Deze moet zo min mogelijk aan de voorkant zichtbaar zijn;
 2. De bodem moet enigszins naar voren en naar de lichtzijde aflopen, zodat het eventuele vuil naar voren komt en gemakkelijk afgeheveld kan worden, maar meer nog, omdat dan de planten het meest van het licht kunnen profiteren; ook hierbij moet de keurmeester eigen smaak terzijde stellen.
 3. De steenformaties moeten zo opgesteld zijn, dat zij niet het gezicht op de planten verhinderen. Uitgespaarde rotsholen zijn uit den boze, daar hierin dikwijls een schuilplaats gezocht wordt door oude of zieke vissen, die daar sterven en veel narigheid teweeg kunnen brengen. Bij losse steengroepen moet men zorgen, dat men ook een overzicht heeft van wat er achter zit. De steensoort doet niet ter zake. Wel wake men ervoor, als men diverse steensoorten gebruikt, deze met elkaar te combineren, dus geen lava- en flagstone naast elkaar.
3. Beplanting
 1. Soortkeus. Dit houdt in het aantal soorten. Tevens moeten zij met elkaar combineren.
 2. Gezondheidstoestand. Dit spreekt voor zichzelf. dus geen kwijnende en rottende planten ; ze moeten levensvatbaarheid hebben.
 3. Groepering. Geen hoge planten vóór lage. Geen hoge planten aan de zijde, waar men het licht ontvangt, tenzij ter afscherming van eventueel teveel licht. Geen plantjes van dezelfde soort afzonderlijk, doch groeperen. Geen planten van verscl1illende soorten door elkaar zetten. Steeds zorgen, dat diverse plantengroepen tegen elkaar afsteken, dus fijn- tegen grofbladig en licht tegen donker, enz.
4. Bevolking
 1. Soortkeus. Hierbij wordt niet gelet op de geldelijke waarde van de vis. Wel of zij elkaar verdragen, dus geen rovers en planteneters. Van diverse soorten mogen schooltjes aanwezig zijn, o.a . Roodvinzalm, Rode rio, Neon enz. , kortom alle soorten, die het best uitkomen bij meerdere exemplaren. Men wake echter voor overdrijving. In een gezelschapsaquarium is de mooiste soortkeus van alles wat dus Zalmen, Barbelen, Levendbarende, Labyrinthen, kortom alle soorten, die elkaar verdragen.
 2. Ontwikkeling. Goed ontwikkelde en gevormde vis verdient voorkeur.
 3. Gezondheid. Dit woord zegt genoeg.
 4. Aantal. Dit moet aangepast zijn aan de grootte van het aquarium. Veel hangt af van uw beplanting. Het aquarium moet rustig bevolkt zijn en de bevolking moet niet storend werken.
5. Technische hulpmiddelen
Dit omvat uw verlichting, doorluchting, filtering, verwarming, kortom alles wat u in en buiten het aquarium gebruikt. Het moet goed verzorgd en onderhouden zijn en niet storend werken op het geheel. De thermometer, doorluchting en verwarming zo plaatsen, dat ze niet of zo min mogelijk zichtbaar zijn.

6. Verzorging
Het aquarium moet zowel binnen als buiten goed onderhouden zijn, geen vuil op planten, veel alg, vooral draadalg tussen de planten is fout. U ziet, wil men een goed aquarium hebben, dan komt er heel wat kijken , doch met een beetje moeite, de hulpmiddelen en voorlichting, d ie wij tegenwoordig hebben, is het heel goed mogelijk. dat ook in de gekeurde aquaria der landelijke huiskeuring nog kleine foutjes aanwezig waren, is begrijpelijk; geen aquarium is volmaakt, het blijft nabootsing der natuur. Veel hangt levens van de smaak van de liefhebbers af.

Het is jammer, dat van de gekeurde aquaria geen foto's zijn gemaakt. alle vier waren pronkstukken op zichzelf. Niet één was eender ingericht en hier kon men goed de diverse smaken in bewonderen.

Rotterdam


ln Rotterdam werd gekeurd een aquarium van 120 cm lang, 60 cm hoog en 50 cm diep. Het daglicht ontving het van de rechter kopwand, doch werd veelal niet gebruikt, want was grotendeels kunstmatig verlicht door de gewone matlamp. Het was een aquarium met de zgn. terrasbouw, aan de lichtzijde laag en hoog oplopend. De steensoort was zandsteen, afkomstig van een zeedijk, geheel grillig gevormd en uitgesleten door de beukende golven der zee. Het terras liep op van ca. 10 cm tot 25 cm en was in het middengedeelte zo gemaakt. dat het enigszins voorover helde.

De beplanting was als volgt: Op het hoge terras waren geplaatst de Cryptocoryne griffithii, welke afliepen tot haast aan de voorruit. Direct daarnaast stond op het boventerras een zeer mooie groep Limnophila met koppen van 5 a 6 cm, vanaf de bodem oplopend aan de bovenzijde van het aquarium. Mooi afstekend daarnaast was een groep Ludwigia mulertii met zijn van onder roodbruin en van boven mooi groene blaadjes. Daarvoor waren in natuurlijke gaten in de steen, zodat ze als het ware uit de steen oprezen, de Acorus pusillus (Dwergkalmoes) gezel, wat zeer fraai aandeed.

Een terras lager, doch ook tegen de achterruit, stond een mooie groep Myriophyllum proserpinacoides (Parelend vederkruid), fijn lichtgroen gekleurd, terwijl de achterwand afgesloten werd d oor een groep Hygrophila polysperma met lichtgroene blaadjes. Jammer, dat deze groep wat wild aandeed en uitgedund h ad moeten zijn. De kopwand, waar het daglicht vandaan kwam, was afgeschermd door een rij Vallisneria spiralis. Beginnen wij nu weer het gedeelte voor het terras, dan zien wij het volgende. Naast de van de lage bodem oplopende griffithii een heel mooie groep Cryptocoryne beckettii met haar lancetvormige, gegolfde, roodbruine blaadjes. Daarnaast de laagblijvende mooi groene Cryptocoryne nevillii, die naar achter doorliep tot aan de overhangende rotsformatie. Het geheel werd aan de daglichtzijde afgesloten door een mooie groep Cryptocoryne ciliata (? Red .).

wat de vissen betreft, was voor elk wat wils aanwezig, zoals de Rasbora heteromorpha, Barbus tetrazona, Nannostomus in diverse soorten. Neons, Vuurneons, Minors, Rosaceus en vele andere soorten. Ook de gewone Gup en Zwaarddrager waren niet vergeten. Het was een collectie om van te watertanden, terwijl alles goed uitgegroeid en bijzonder mooi op kleur was. Daar het tevens een liefhebber-kweker is, is het aardig hier Ie vermelden, dat vele soorten, o.a. Neon, Vuurneon , Nannobrycon, Minor, enz. eigen kweek waren. De hulpmiddelen waren goed verzorgd en, voor zover in het aquarium aanwezig, netjes weggewerkt. Aan de verzorging en het onderhoud was de uiterste zorg besteed.

Leiden


In Leiden kregen wij weer wal anders te zien. Geen rots of terrasbouw, doch een gewone vlakke bodem. Wel was de gehele achterwand opgebouwd uit lavasteen, doch hierin waren geen uitsparingen gehouden voor diverse soorten planten. De filter was geheel ingebouwd en bestond uit een eterniet pijp, waartegen stukjes lava met cement waren vastgeplakt. Over die camouflage van de filter straks.

De verlichting was schitterend verzorgd. Zelden heb ik bij huiskeuringen zoiets aangetroffen. Veelal ziet men een lichtkap op het aquarium geplaatst, die er gewoon afgehaald kan worden . Vele zijn ondingen en storen het geheel. Hier was dit niet het geval. Men zag niet, dat een lichtkap aanwezig was. alles was strak opgetrokken, ook de omlijsting van het aquarium. De bovenlijst was echter verbreed tot circa 8 cm, waarin een raamwerk was geplaatst, waarop de gehele verlichting was aangebracht. Daar de planten meest op het daglicht waren aangewezen, kon deze verlichting geheel worden weggenomen, terwijl in de vrijkomende sponning een paar dekruiten werden gelegd. Het daglicht kon dan vrij binnendringen. Werd kunstlicht gebruikt, dan werd het aquarium boven de verlichting afgeschermd ie een eterniet plaat, zodat geen warmte- en lichtverlies optrad.

wat een verschil is er toch tussen de plantengroei in een daglicht- en een kunstlichtaquarium. Wat komen de mooi gekleurde Cryptocorynen bij daglicht toch mooi tot hun recht, mooi licht en donkergroen en zacht roodbruin. Wat schitterend steken deze laatsten af bij de diverse soorten licht- en donkergroene planten. Ik zal trachten u van dit aquarium een kleine voorstelling te geven. Het licht werd ontvangen vanaf de linkerzijde en viel zowel door de zij- en voorruit als door de dekruiten.

De achterzijde was. zoals gezegd, opgebouwd uit lavasteen. Links in de achterwand waren kunstig tussen open plekjes lava kleine plantjes Lysimachia nummularia (wel een koudwaterplant, doch zo gecultiveerd, dat ze uitstekend geschikt waren voor de tropische bak) aangebracht. Het klom prachtig op tegen de stenen. Jammer, dat ze gedeeltelijk verscholen gingen achter daar juist voor geplaatste Cabomba aquatica. Daarnaast stond de ingebouwde filter. Ook deze was kunstig weggewerkt, zodat hij niet zichtbaar was. Van de bodem af was overal tussen de lava met kleine haakjes vastgehecht de Ludwigia mulertii Het was een fantastisch gezicht, hoe deze groeide; alles ontsproot uit de lava gelijk takken uit een boom. Mooi kwamen hier de groen en roodbruin gekleurde blaadjes tot hun recht. Nog steeds aan de achterzijde stond naast de filter een heel mooie bos Myriophyllum terwijl in de uiterste rechterhoek een Echinodorus martiihet geheel daar volmaakte. Voor de Echinodorus stond Bacopa met zijn langgerekte lepelvormige blaadjes, terwijl daarnaast een mooi gegolfde Aponogeton ulvaceus goed tot zijn recht kwam. Wel kwam door de voorste plantengroepen de Echtnodorus martii niet goed tot haar recht daar deze nu wat verscholen stond.

In de linkerhoek bij het raam ook een mooie bos Bacopa, doch zo geplaatst, dat hij de achterplanten niet stoorde. Meer naar voren stond in de linkerhoek bij de voorruit heel laag gehouden een mooi bosje Lysimachia nummularia, meer naar rechts een groep Cryptocoryne ciliata (7 Red.). roodbruin van kleur, terwijl daarachter een veel op de Cryptocoryne cordata gelijkende, doch geheel onbekende plant stond, die mooi donkergroen afstak. Een groot gedeelte van de voorbeplanting werd in genomen door de kleine lichtgroene Cryptocoryne nevillii, waarin kunstig enige heel lichtbruine lage Cryptocoryne beckettii waren verwerkt. Het geheel geleek op een gazon, waarin wat bloemstruiken waren verwerkt. De rechterhoek van de voorbeplanting werd afgesloten door een fraaie collectie Cryptocoryne beckettii. U ziet, een fraaie collectie planten en zó verwerkt, dat licht tegen donker en grof tegen fijn groen zeer mooi afstak. Vanzelf werden foutjes geconstateerd, doch niets is volmaakt.

Ook de vissen waren goed vertegenwoordigd, alle goed uitgegroeid en zeer mooi op kleur. Hoewel het een gezelschapsaquarium was, ontbraken diverse soorten en de Levendbarende Waren alleen door de Heterandria Formosa vertegenwoordigd. Van diverse visjes waren de vinnen beschadigd.

Zaandam


In Zaandam weer een andere smaak. Een uitgesproken rotsbak, opgebouwd uit lavasteen. De achterzijde geheel gemaakt van lava en aan beide zijden een opgebouwd terras, terwijl in het midden van voor naar achter een soort rotsspleet was uitgespaard. In de achterwand nog een uitsparing, geschikt voor kleine plantjes. De bodem was verder nog bedekt met een laagje turfmolm. Hoewel de opzet heel fraai was, deed het geheel wat rommelig aan. De oorzaak hiervan was dat diverse planten te veel door elkaar heen groeiden, onder andere rechts achter wat Myriophyllum met daartussen een enkel plantje Cryptocoryne. Ook daarvoor stonden Beckettii en Ludwigia in elkaar gegroeid. Het linker terras was achter beplant met Cabomba aquatica, waarnaast weer enige Beckettii. Vóór de Cabomba een groep Griffithii. Verder stonden daar nog wat Cryptocoryne willisii. Een knoestige tak was daarnaast verwerkt met daarvoor een Echinodorus, terwijl de voorkant van het terras beplant was met een groepje Ludwigia mulertii.

Op de uitsparing in de achterwand was het zgn. Waternavel (Hydrocotyle) geplaatst. Dit liep heel aardig van het terrasje af naar het lager gelegen gedeelte. Mooier was het echter geweest, als het hele groepje bovenop was gebleven, daar nu slechts een enkel blaadje hierop stond, wat een kale indruk maakte. De voorbeplanting bestond uit: in de linkerhoek aan de voorruit een bos Myriophylum. Voor het linkerterras een groep Cryptocoryne grifithii. De rechterhoek bij de voorruit wat lage Cryptocoryne willisii met voor het linkerterras wat lage Lysimachia nummularia.

De bevolking was niet groot, circa dertig stuks, wat laag is voor een aquarium van 100.55.55. Smaken verschillen echter en daar moet men rekening mee houden. Heel mooi waren echter de Neons, Pulchripinnis, Vuurneons en Apistogramma ramirezi; Aplocheilus lineatus hoorde er echter niet in thuis.

Groningen


Het laatste voor de landelijke huiskeuring te keuren aquarium was in Groningen. Ook daar zagen wij weer iets aparts. hoewel de inrichting veel overeen kwam met Rotterdam. Het aquarium stond schuin in een kamer en kon daglicht ontvangen door de achter- zowel als door de rechter zijruit. Volgens de liefhebber werd dit grotendeels geweerd en werd hoofdzakelijk volstaan met kunstlicht. De verzorging van de kunstmiddelen zoals licht. verwarming. filter enz. was prima. Wat de inhoud van het aquarium betreft, deze bestond uil een uit zandsteen opgebouwd terras aan de achterruit. Het aantal soorten was acht. waarvan zes soorten Cryptocorynen, wat 'een eenzijdige indruk maakte.

Bezien wij de opstelling der planten, dan zien wij links boven tegen de achterruit een bos Hygrophila polisperma met daarvoor wat Cryptocoryne heckettii. In de rechterhoek een heel mooie collectie Cryptocoryne griffithii, aflopend tot ruim halverwege het aquarium naar de voorruit. Daarvoor was een heel aardig groepje Cryptocoryne ciliata geplaatst, welke met hun roodbruine kleur fraai afstaken tegen de donkergroene Griffithii. Het midden tussen Hygrophila en Griffithii werd ingenomen door een grote groep Cryplocoryne cordata. Juist daarom werd het zo eenzijdig. Mooier was het geweest. als op deze plaats wat frisse Limnophila of andere fijnbladerige planten gestaan hadden. Achter deze Crypto' s stonden enige Cryrtocoryne haerteliana, welke geheel verscholen waren achter de eerste groep. Hierdoor deed de bovenzijde dan ook wat kaal aan. Voor de terrassen was in de linker benedenhoek wat Myriophylum geplaatst. terwijl de hele voorgrond beplant was met de mooie lichtgroene Cryptncoryne nevillii. Als er wat meer fijnbladerige plan ten aanwezig waren geweest. was alles meer tot zijn recht gekomen.

Wat de bevolking betreft , deze had beter gekund. Ze bestond hoofdzakelijk uit Zalmen en Barbelen, terwijl maar enkele Levendbarende aanwezig waren. Hoewel de meesten goed uit gegroeid waren, moest ik constateren, dat sommige visjes, zoals Chandalala, Hemigrammus ocellifer, heel klein waren en zichtbaar slecht gevoed . Ook waren enkele visjes niet geheel fit en wal beschadigd. Het geheel. aquarium en vis, maakte echt er een aardige indruk.

Besluit ik met de hoop, dat deze landelijke keuring een jaarlijks terugkerend hoogtepunt mag worden in de Nederlandse aquariumliefhebberij en in 't bijzonder voor de N.B.A.T. N.B. Het onderscheid tussen Cryptocoryne cordata en Criffithii is heel moeilijk. Dit is alleen met zekerheid te zien aan de bloem.

Rotterdam. J. G. Andriessen

Uitslag Landelijke keuring 1952


nationale keuring. Keurmeesters: a. J. G. Andriessen & h. H. Th. Snijders
PlaatsVerenigingPlaatsKeurm. 1Keurm. 2Gemid.
1 De Natuurvriend Leiden7,91 7,79 7,85
2/3 Groningen Groningen 7,7'5 7,42 7,575
2/3 Aqua Terra Rotterdam-Z7,69 7,46 7,575
4 De Natuurvriend Zaandam7,46 7,38 7,42

De aquaria in Groningen en Rotterdam-Z. bereikten een gelijk aantal punten en zijn alphabetisch gerangschikt.