Uitslag landelijke keuring 1973

Hierbij de uitslag van de Landelijke Huis Keuring van 1973. Destijds werd het nog heel anders gedan dan de huidige methode. De keuring was eerder tussen districten dan personen. Voor zover ik begreep mocht elke vereningen zijn beste aquarium afvaardingen naar het district (dus 1 per vereniging, er waren nog geen categorieën. Dan was er een keuringsronde per District en de beste daarvan ging naar het landelijk. Hieronder het verslag van de Landelijke huiskeuring 1973. Er is geen volgorde in de uitslag alleen wat generieke plaatsen, waarom? DE keurmeesters hebben daar opdracht voor gekregen, uit een stukje over de keuring: "Van het hoofdbestuur hadden wij de opdracht gekregen om uit de vijftien aangeboden districtskampioenen de beste aan te wijzen. Dat zou dan de kampioen van de landelijke huiskeuring in 1973 zijn. Niet meer, niet minder: punt uit! Dus géén volgorde en géén punten bekend maken! "

Uitslag Landelijke Huiskeuring 1973De kampioen

Het winnende aquarium van de heer Heumen te Hoensbroek

De basis van de vijftien deelnemende aquaria werd gevormd door de distrikten Zeeland, Noord-Brabant West, Noord- en Midden-Limburg, Kennemerland· en Oost-Nederland. Twee aquaria hadden hier een gelijk aantal punten terwijl een derde aquarium daarmede 1/2 punt verschilde. Daarboven, met 4 1/2 punt verschil eindigde het distrikt IJsseldelta in een duidelijke tussenpositie. Oe middenmoot werd gevormd door de distrikten Zuid-Holland Noord, Noord-Brabant Oost, Midden-Nederland en Twente e.o. met 4 1/2 punt verschil ten opzichte van het distrikt IJsseldelta. Drîe aquarta kregen hier een gelijk aantal punten terwijl het vierde aquarium daarmede 1/2 punt verschilde. Een subtop, met enkële puntën verschil ten opzichte van de middenmoot werd gevormd door de distrikten Zuid-Holland Zuid en de Kop van Noord-Holland, welke beide aquaria onderling een klein verschil hadden. De top werd gevormd door de distrikten Zuid-Limburg, Noord-Nederland en Amstelland met een gering onderling verschil.

Als winnaar van de L.H.K. 1973 kwam uif deze top naar voren het distrikt Zuid-Limburg; vertegenwoordigd door de heer J. van Heumen, te Hoensbtoek en lid van de afdeling 'Aqua Tropica' aldaar

De volgorde van de genoemde districten is gelijk aan de volgorde van het keuringsbezoek De keuringen werden verricht door de heren bondskeurmeesters J. D. Kok en C. Stapel.

De secr. comm. L.H.K. 1973, ]. H. de Jager

De kampioen

De inrichting van het kampioens aquariumEen deelnemer

Een detail van een aquarium uit deze keuring.Een deelnemer

Nog een aquarium uit deze keuring.